Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) og varaordførar Gustav Løge Fosse (KrF) stemte for å behalde dagens skulestruktur. Foto: Svein-Erik Larsen
Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) og varaordførar Gustav Løge Fosse (KrF). Arkivfoto: Svein-Erik Larsen

Oppretter miljø- og klimastilling