Medlemmer i interimstyret i Biobonden Harald Velde og Torleif Stople saman med driftsleiar Rune Sørheim og dagleg leiar Kjell Thomas Kirketeig i Biovind. Begge partar ser med forhåpning fram til ein ny fabrikk for flytande biogass på Nerheim i Ølen. Bøndene stiller med råstoffet i form av gjødsel. 
Foto: Jon Edvardsen
Medlemmer i interimstyret i Biobonden Harald Velde og Torleif Stople saman med driftsleiar Rune Sørheim og dagleg leiar Kjell Thomas Kirketeig i Biovind i 2021. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Pågang for biogass