Det blir snart liv i kafélokala på Etne Senter. Foto: Svein-Erik Larsen
Det blir snart liv i kafélokala på Etne Senter. Foto: Svein-Erik Larsen

Ny kafédriftar klar