Modolf Haraldseid og Solvår Langeland var blant dei som løfta opp uro for konsekvensane av å løfte maksprisen på leige av kommunale bustadar. Foto: Svein-Erik Larsen
Modolf Haraldseid og Solvår Langeland var blant dei som løfta opp uro for konsekvensane av å løfte maksprisen på leige av kommunale bustadar. Foto: Svein-Erik Larsen

Bekymra for prisauke