Foto: Irene Mæland Haraldsen
rysset mot skulen og Tongane manglar fotgjengarfelt og er svært trafikkfarleg.
Illustrasjonsfoto FOTO: rene Mæland Haraldsen

Kvinne i Etne vann seks millionar