Nort Connect. Kartet viser omsøkt trasé frå Sima i Eidfjord til utløpet av Hardangerfjorden.
Illustrasjon: NVE
Nort Connect. Kartet viser omsøkt trasé frå Sima i Eidfjord til utløpet av Hardangerfjorden. Illustrasjon: NVE

Legg kraftkrevjande industri der krafta er