Nye digitale system på rådhusa i distriktet skal gi betre kommunale tenester.
Arkivfoto
vsendar av dette innlegget er ikkje nøgd med jobben kommunen har gjort i arbeidet med barnehage- og skulebruksplanen.
Startar opp digital innbyggjardialog. Arkivfoto

Tilbyr vaksine til alle