Aktiviteten på Raunes er utfordrande på naturen og nabolaget, på same tid som den har stor samfunnsnytte.
Arkivfoto
Aktiviteten på Raunes er utfordrande på naturen og nabolaget, på same tid som den har stor samfunnsnytte. Arkivfoto

Vil ha politikarane på banen