Er fremtiden høyfjellshotell framfor spredt hyttebygging,
Illustrasjonsfoto: Grethe Hopland Ravn

Hvordan skal vi bygge og samtidig spare naturarealer?