Siste ord er lang frå sagt om nedlegginga av Vats barnehage. I morgon er det ein interpellasjon frå Bjoa bygdeliste med forslag om å instruere rådmannen til å ta nedlegging av Vats barnehage ut av budsjettforslaget han la fram 29. oktober. 
Foto: Jon Edvardsen
Pedagogane i Vats barnehage kjem i dette innlegget med ei kraftig bøn til politikarane i Vindafjord om å droppa nedlegging av barnehagen når budsjettet for 2020 skal behandlast.
Arkivfoto: Jon Edvarden
Vats barnehage skal etter planen bli lagt ned i august. Arkivfoto: Jon Edvarden

Siste sjekk på barnehagen