Slik ser anlegget ut i dag etter at ei investering på 600 millionar vart sluttført i fjor. Fullt utbygd blir anlegget firdobla i volum samanlikna med i dag.
Settefiskanlegget til Bremnes Seashore AS utvidar mot vest, skogen lengst vekke. Bremnes Fryseri AS har kjøpt nytt areal for 10.295.229 kroner. Arkivforo: Jon Edvardsen
Grunnarbeid ved settefiskanlegget til Bremnes Seashore fører til plagsam støy i området. Arkivforo: Jon Edvardsen

Støy frå anlegg forstyrrar ferieidyll