Hurtigbåten blir ikkje fjerna frå Ølen frå 1. januar. Den skal i alle fall gå til 1. mars og i mellomtida skal Hordaland og Rogaland bli samde om å oppretthalde ruta på permanent basis. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Hurtgbåtruta som trafikkerer Ølen og Skånevik kan bli råka av streik frå søndag. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Streik kan ramme ferjer og hurtigbåtar