Bustadfeltet i Trovåg har flest hus i dag i krinsen med 20 hus, og feltet er utvida mot nord med 17 nye tomter. Over halvparten er selde. Feltet er sentralt i krinsen som vil melde overgang frå Vikebygd til Skjold. 
Foto: Kalstveit & Vik
Kommunedirektøren i Vindafjord vil avslå søknaden om grensejustering av krinsgrensene mellom Skjold og Vikebygd. Han meiner Trovåg velforening må belyse konsekvensar av forslaget, og ikkje kommunen. 
Foto: Jon Edvardsen
Illustrasjonsfoto: Jon Edvardsen

Går inn i kjede

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!