Andrekandidat i Etne Høgre, Linda Bøthun, og dei to førstekandidatane, Kenneth Karlsen (Frp) og Kurt Birger Hagen (INP) er svært fornøgde med dei gode prognosanen for haustens kommuneval. Dei manglar eitt mandat på fleirtalet. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Andrekandidat i Etne Høgre, Linda Bøthun, og dei to førstekandidatane, Kenneth Karlsen (Frp) og Kurt Birger Hagen (INP) er svært fornøgde med dei gode prognosanen for haustens kommuneval. Dei manglar eitt mandat på fleirtalet. Foto: Grethe Hopland Ravn

Går mot eit politisk skifte