Åkrafjordvegen vaks fram på 1990-talet. Markhustunnelen frå aust.
Åkrafjordvegen vaks fram på 1990-talet. Markhustunnelen frå aust.

Byter ut ni kilometer med rekkverk

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!