Gransnutebiller og klimaendringar, som gir meir tørke, regn og frost, tek knekken på fleire plantar enn før. Opp mot 20 prosent av plantane døyr før dei veks opp. Foto: Beate Haugtrø / NPK
Gransnutebiller og klimaendringar, som gir meir tørke, regn og frost, tek knekken på fleire plantar enn før. Opp mot 20 prosent av plantane døyr før dei veks opp. Foto: Beate Haugtrø / NPK

Nyplanta skog er sårbar for meir ekstremvêr