Magne Økland laga fest for 20 årskull frå Eid I Sandeid.
Her er den feststemte gjengen samla rett før middag, med dalen frå barndomen som bakteppe til biletet. Namna er å lesa i artikkelen. FOTO: NILS TOKHEIM

Samla 45 av dei som vaks opp på Eid