ove Elise Madland (Ap) har ein travel innspurt i valkampen, og politikaren frå Vindafjord og Rogaland har trygge målingar for å kapre tredjeplassen for partiet på Stortinget. Derimot må partiet framleis sloss for det fjerde mandatet som lever meir usikkert. Foto: Jon Edvardsen 
Tove Elise Madland (Ap) blir medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Tove Elise Madland, Arbeiderpartiet. ARKIVFOTO: JON EDVARSSEN

Ap styrker satsingen på kvinnehelse

Kvinners plager har i lang tid vært underprioritert, oversett og bagatellisert. Den tiden er definitivt forbi. Arbeiderpartiet styrket nå innsatsen for kvinner sin helse i hele landet.

Kvinnehelse er endelig på vei til å få sin rettmessige plass i helsearbeidet – på likefot med andre områder i vår felles helsetjeneste. Ap/Sp-regjeringen styrker innsatsen fordi dette er en veldig viktig sak for mange. Arbeiderpartiet vil prioritere kvinnehelse for å sikre gode og like helsetjenester for alle uansett hvor du bor.

I forslag til statsbudsjett for 2024 bevilger regjeringen 100 millioner kroner til kvinnehelseforskning. Det innebærer å skape Norges første kompetansetjeneste til lidelser som endometriose og adenomyose. Kvinner med disse sykdommene må få raskere og bedre hjelp. Dette er kun lidelser som kvinner har, og har vært underprioritert og underfinansiert i lang tid. Nå har vi endelig en regjering som tar tak i dette.

Det er innlysende at gravide skal slippe å bære en papirlapp gjennom hele svangerskapet. Derfor innfører regjeringen elektronisk helsekort for gravide. I tillegg foreslår vi å bevilge penger slik at det blir gratis kikhoste vaksine for gravide. Dette gjør vi for å forebygge alvorlig kikhostesykdom hos spebarn i perioden fra fødsel til barnet selv er vaksinert etter 12 ukers alder. To gode nyheter for alle som planlegg eller skal stifte familie.

Fremover skal kvinnehelse alltid være et bærende element i alt vi gjør. Gode pasientforløp, tilgang på likeverdige tjenester i hele landet, mer penger til sykehusene og en tydelig retning for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen skal løftes frem.

Vi trenger en økt satsing, fokus og åpenhet om kvinnehelse. Arbeiderpartiet vil derfor gå foran for å skape åpenhet om kvinnehelse og sykdommer som er tabubelagt, og satse på kunnskap om kvinnehelse og bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten.

Tove Elise Madland, Vindafjord

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet