Ein tipsar meiner flagginga på Ølen skule er mangelfull, men ifølgje kommunen er det rådhuset som er den offentlege flaggstaden i kommunen.
Ølen skule har blitt utsett for eldspåsetting i haustferien. Arkivfoto: Anita Haugland

Forsøk på eldspåsetting ved skule meldt til politiet