Anne-Mette Riaunet Kringlebotten og Johan Kringlebotten tok over slektsgarden hans på odel i vår.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Anne-Mette Riaunet Kringlebotten og Johan Kringlebotten tok over slektsgarden hans på odel i vår. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Nye bønder med friskt mot