Regnbuestolen på Haukaberg.
FOTO: PRIVAT
Regnbuestolen på Haukaberg. FOTO: PRIVAT

Regnbuestolen på Haukaberg

Etter å ha lest om regnbuestolen i Grannar, så forstår jeg at det har vært mange gode tanker om inkludering, toleranse, raushet osv. bak initiativet om stolen. Og det er gode verdier.

For meg, og flere med meg, signaliserer ikke stolen med de fargene mangfold og inkludering i vid forstand. Den 6-fargede regnbuen som er malt på stolen har et politisk og ideologisk budskap, og er den normkritiske foreningen Fri og Pride sitt symbol for seksuelt mangfold.

Intensjonen er nok god. Men er det ønskelig med promotering av slike budskap i naturen, og i det offentlige rom?

Kunne stolen, for det første, vært malt i en farge som gikk i ett med naturen, så den ikke framsto som et Neonskilt på avstand?  Og for det andre, at den gjerne fikk påskriften:  Du er verdifull!  Kunne det uttrykke den inkludering, toleranse og raushet etc. som en ville ha fram?

«Mangfoldsbudskapet» som den 6-fargede regnbuen representerer, er ikke samlende. Det er derimot det norske flagget, som vaier fra Haukaberg 17.mai!

Astrid Kvåle Nygård

Sei di meining!

Har du ei meining om denne saka, eller om noko heilt anna?

Send ditt debatt-innlegg til debatt@grannar.no