Slik vil høgspentlina strekkje seg opp mot Strypeheiane.
ILLUSTRASJON: STATNETT
Slik vil høgspentlina strekkje seg opp mot Strypeheiane. ILLUSTRASJON: STATNETT

Slik skal Statnett jobba vidare med høgspentlinja