Terje Halland (Frp) meiner det er dårleg politisk handverk dersom ikkje Senterpartiet med Arne Bergsvåg i spissen klarer å auke busstilbodet som del av pakken der fylkeskommunen skal kutte store summar i hurtigbåt for går ut over Vindafjord. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Det blir ingen kutt i høva til å komme seg frå Skånevik til Bergen med hurtigbåt. Håvard Rørtveit (H) håpar på det same for ruta frå Vikedal og Sandeid til Stavanger. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Båtkutta blir avgrensa