Vindafjord rådhus.
I Vindafjord er det 51 heilt ledige arbeidssøkjarar. 
Arkivfoto
Vindafjord rådhus. Arkivfoto

Så mange flyktningar vil staten busette i Etne og Vindafjord