Vigdis Madssen utfordrar Etne kommune til å ta eit oppgjer med helsetenestene i sommarvekene. Sjølv måtte ho bruka ti timar på å skaffa seg hjelp då ho fekk intense smerter i ansiktet. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Vigdis Madssen FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

Det er når raset treffer deg det er farlig!