Astrid Trå Sørheim
Foto: privat
Astrid Trå Sørheim Foto: privat

— Eg saknar at folk vågar å engasjera seg meir og ha meiningars mot