Slik ser Vegvesenet for seg ny kurvatur på siste strekket frå Mørkeli og opp til Fikse.
ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN
Slik ser Vegvesenet for seg ny kurvatur på siste strekket frå Mørkeli og opp til Fikse. Statsforvaltarane i både Rogaland og Vestland har innvendingar mot planar i prosjektet. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Inviterer til open veg-dag