Kultureininga i kommunen har kjøpt inn eit måleri av Ragnvald Eikeland som har vore ute av kommunen i 66 år.
Her fortel einingsleiar Ane Kesia Eide Fatland om biletet som er kome heim etter 66 år. Ordførar Ole Johan Vierdal (t.v.) og kommunedirektør Yngve Folven Bergesen uttrykte glede for gåva. FOTO: NILS TOKHEIM

Kunstverk kjøpt heim etter 66 år