Kultur


Grannar+Biblioteket i Vindafjord opplever nedgang i både utlån og besøk, men når det gjeld e-bøker er dette ein trend som viser seg å bli meir og meir populært.

Opplever nedgang

Biblioteket i Vindafjord opplever nedgang i både utlån og besøk, men når det gjeld e-bøker er dette ein trend som viser seg å bli meir og meir populært.

Les mer