Roald og Ove Kaldheim har drive med stamfisk og settefisk i Ilsvåg sidan 1986. No går dei i kompaniskap med Sogn-selskapet Osland Havbruk AS om drift av stamfiskproduksjon. Ilsvåg Holding AS skal halde fram med settefisk som før. Foto: Jon Edvardsen
Roald Kaldheim (f.v.) var den som hadde høgast inntekt i Etne og Vindafjord i 2022. Både han og broren Ove Kaldheim har blant dei seks høgaste formuene i Grannar-distriktet. Arkivfoto: Jon Edvardsen

På inntektstoppen for å kunne betale skatt