Det er dei tilsette på Extra Etne som pakkar proviantkassane. F.v: Elin Frøkedal, Marita Amdal, Linda Arnøy, Simon Mala Kuijs,Sherifudeen Mustapha og Amalie Grindheim. 
Foto: Privat
Det er dei tilsette på Extra Etne som pakkar proviantkassane. F.v: Elin Frøkedal, Marita Amdal, Linda Arnøy, Simon Mala Kuijs,Sherifudeen Mustapha og Amalie Grindheim. Foto: Privat

Pakkedag for juleproviant-kassar