Skakke i Etne (t.v.) og Ølen rådhus
Skakke i Etne (t.v.) og Ølen rådhus

Statnett inviterer til open kontordag