Banksjef Magnhild Gravelsæter Våge i Sparebanken Vest i Etne er glad for at den krevande fasen med kontooverføingar er gjennomført. Foto: Svein-Erik Larsen
Banksjef Magnhild Gravelsæter Våge i Sparebanken Vest i Etne oppmodar folk til å ha fokus på å ha ein bufferkonto. Arkivfoto: Svein-Erik Larsen

Ber folk spare til krevjande dagar