Lisa Marie Ness Klungland (Sp), Tove Elise Madland (Ap) og Terje Halleland (Frp), alle frå Vindafjord, på plass i vandrehallen på Stortinget. For dei to første er alt nytt, medan Halleland har éin periode bak seg. 
Foto: Privat
Lisa Marie Ness Klungland (f.v. Sp), Tove Elise Madland (Ap) og Terje Halleland (Frp), alle frå Vindafjord, på plass i vandrehallen på Stortinget ved eit tidlegare høve. Nå har både Halleland og Madland gitt beskjed om at dei ikkje stiller til ein ny periode. Arkivfoto: Privat

Ny vindafjording tek ikkje attval