Det er fleire eigarskifte i Sandeid i dagens tinglyst.
Foto: Jan Martin Grindheim
Det var i Sandeidfjorden det blei slått full alarm etter funn av ein tom kajakk. Arkvifoto: Jan Martin Grindheim

Slo alarm etter melding om tom kajakk