Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen i Vindafjord. Arkivfoto: Svein-Erik Larsen
Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen trur at Vindafjord skal klare å innfri IMDi sitt ønske. Arkivfoto: Svein-Erik Larsen

Vil seie ja til over 100 nye flyktningar