No skal Kystverket fullføre kartlegginga av Noregs 400 statlege fiskerihamneanlegg. No står moloar og kaier i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag for tur. Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik / NTB / NPK
No skal Kystverket fullføre kartlegginga av Noregs 400 statlege fiskerihamneanlegg. No står moloar og kaier i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag for tur. Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik / NTB / NPK

Alle Noregs fiskerihamnanlegg snart kartlagde