Slike Sikorsky S-92-helikopter er i praksis einerådande i Nordsjøen, men har hatt fleire motorulykker før.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB /NPK
Slike Sikorsky S-92-helikopter er i praksis einerådande i Nordsjøen, men har hatt fleire motorulykker før.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB /NPK

Tre alvorlege hendingar med S-92 sidan 2020