Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Norges Bank bomma på valutaprognosar og sette opp renta for seint, ifølgje Noregs Bank Watch. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Norges Bank bomma på valutaprognosar og sette opp renta for seint, ifølgje Noregs Bank Watch. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Noregs Bank får rente-refs av «vaktbikkje»