Situasjonen slik Windafjord Port ser den for oss i dag, med 15 einheter lagra og under arbeid. Illustrasjon: Norconsult
Situasjonen slik Windafjord Port ser den for oss i dag, med 15 einheter lagra og under arbeid. Illustrasjon: Norconsult

Nye illustrasjonar av Dommersnes-prosjekt