Med kombinasjonen av eksisterande og planlagde idrettsanlegg kan idrettsområdet i Ølen snart bli svært kompakt. Foto/Illustrasjon: Ølen IL
Med kombinasjonen av eksisterande og planlagde idrettsanlegg kan idrettsområdet i Ølen snart bli svært kompakt. Foto/Illustrasjon: Ølen IL

Store idrettsplanar i Ølen