Laks som nettopp er kommen gjennom laksefella i Etne. Foto: Espen Bierud / Havforskingsinstituttet
Laks som nettopp er kommen gjennom laksefella i Etne. Foto: Espen Bierud / Havforskingsinstituttet

Svakt år for laksen i Etneelva