Janne Larsen Sævareid driv eit av landets eldste bakeri. Foto: Anita Haugland
Janne Larsen Sævareid Foto: Anita Haugland FOTO: Anita Haugland

Åtte nye lokale million-selskap har levert rekneskapen