Jakob Hatteland Development AS kravde eit solid prisavslag for denne eigedomen. Men har no tapt saka fullstendig i Gulating lagmannsrett. I bakkant skimtas Hatteland sitt moderne kontorbygg som blei opna i 2021.
FOTO: GOOGLE STREET VIEW
Jakob Hatteland Development AS kravde eit solid prisavslag for denne eigedomen. Men har no tapt saka fullstendig i Gulating lagmannsrett. I bakkant skimtas Hatteland sitt moderne kontorbygg som blei opna i 2021. FOTO: GOOGLE STREET VIEW

Hatteland tapte eigedomsfeide