Guri Ravatn (SV, f.v..) Øyvind Valen (Ap), Jan Idar Haugen (Sp), Asle Dagsland (KrF), Hanne Kathrine Sørhus (KrF) og Mats Årvik (Frp, framfor) var på plass. Foto: Svein-Erik Larsen
Guri Ravatn (SV, f.v..) Øyvind Valen (Ap), Jan Idar Haugen (Sp), Asle Dagsland (KrF), Hanne Kathrine Sørhus (KrF) og Mats Årvik (Frp, framfor) var på plass. Foto: Svein-Erik Larsen

Havvindsatsing i Vikebygd – hvorfor er politikerne så tause?

Det var mye god informasjon på bygdamøte i Vikebygd den 21. mars, både fra utbygger og fra foreningen Bevar Ålfjordens Perle. MEN informasjonen fra utbygger var langt fra fullstendig. Det ble flere og flere spørsmål fra salen etter hvert som møtet utviklet seg, noen av spørsmålene intense, følelsesladet og engasjerende. Det ble dessverre mye synsing fra utbygger, altfor mye. Både Grannar og Haugesunds Avis har gitt god informasjon fra bygdamøtet og saken ellers. Selv om jeg er en ihuga motstander av dette gigantprosjektet, noe som jeg også var da sentrale politikere og administrasjon gjorde det de kunne for å få Nordens største forbrenningsanlegg til bygda for noen år siden, som vil gjøre Vik til en helt annen bygd enn det den i dag er, er det ikke det som er mitt hovedbudskap i dette lille innlegget.

Flere viktige aktører manglet dessverre på onsdagens bygdamøte. De så seg ikke anledning til å delta. Kan det være manglende respekt og en form for arroganse overfor de fastboende og hyttefolket? Verken Norconsult eller administrasjon var der. Det burde de vært. Hvor var ordføreren eller varaordføreren? Skal ikke dere være ordfører/varaordfører for alle, uansett hvilket standpunkt motstanderne har? Høyre møtte ikke så vidt jeg vet. De burde også vært der. Var det ikke viktig nok å møte bygdefolket? Har dere kommunerepresentanter ikke behov for å skape tillit?

De andre partiene var representert på møtet så vidt jeg fikk opplyst. Av disse er det kun ett parti som virker å stille kritiske spørsmål (via media tidligere) og det er SV. De andre partiene som var til stede, Ap, FrP, Krf og Sp, sa ikke et ord, stilte ikke et spørsmål, kom ikke med en kommentar og gjorde ikke et eneste forsøk på å komme i dialog med de fremmøtte. Kaller dere dette for demokratiske prosesser?

Dere hadde en unik mulighet til å komme i direkte dialog med innbyggerne, blant annet alle dem som har masse kritiske spørsmål, de som vil få sine eiendommer båndlagt og ødelagt, de som må flytte, de som er usikre på hva dette vil bety for dem og for bygda, de som er glad i naturen og bruker naturen, de som har flyttet til bygda nettopp på grunn av de kvaliteter bygda har. Hvorfor stod dere ikke frem og forsvarte vedtakene som dere har foretatt? Vedtakene som dere mener, er til det beste for bygda? For eksempel hvorfor dere egentlig ikke bryr dere så mye om statsforvalterens innvendinger. For dere har jo ikke spurt folket på forhånd, eller statsforvalteren for dens saks skyld. Overordnede synspunkter på forvalting av norsk natur er vel egentlig ikke noe som dere tar så mye hensyn til. Dere er villige til å gjøre inngrep som vil vare evig (dessverre i tråd med mange andre kommuner). Kan det være slik at dere virkelig ikke bryr dere om bygda, om naturen og alle de positive ting som kan sies om Vikebygd? For det er vel ikke Vikebygd som har vært kommunens satsingsområde de siste 20-30 årene? Det er det frivillige arbeid som er drivkraften i bygda så langt jeg kan se.

Selv ville jeg spurt dere: Tror dere virkelig at å båndlegge og skyte ut 550 mål på land, og like mye i fjorden vil skape stor nok tilstrømming av nye innbyggere slik at skolen og barnehage berges? At Vikebygd da får bedre veg? Og at livskvaliteten i bygda bedres og det blir et bedre sted å bo? Hvis dere gjør det, så stå frem og gi oss gode forklaringer og ta utfordringen med å svare på alle spørsmålene fra bygdafolket og hyttefolket, ansikt til ansikt.

Egil Sundve

Eier av fritidsbolig