Grannar opplevd sterk digital vekst, og at stadig fleire forlét papiravisa.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Grannar opplevd sterk digital vekst, og at stadig fleire forlét papiravisa. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Sterk digital vekst for Grannar