Gunda Berge og Monica Berge Fjæra i Ølen Begravelsesbyrå.
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Gunda Berge og Monica Berge Fjæra i Ølen Begravelsesbyrå. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Vekst for familieselskap