Kommunalsjef Åsmund Andersen Sekse (t.v), kommunedirektør Filippo Ballarin og ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim måtte tre frå då varslingssaka skulle behandlast. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Kommunalsjef Åsmund Andersen Sekse (t.v), kommunedirektør Filippo Ballarin og ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim måtte tre frå då varslingssaka skulle behandlast. Foto: Grethe Hopland Ravn

Både Karlsen og Ekrheim inhabile i varslingssak