Brannberedskap

Kommunalsjef Åsmund Andersen Sekse (t.v), kommunedirektør Filippo Ballarin og ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim måtte tre frå då varslingssaka skulle behandlast. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Både Karlsen og Ekrheim inhabile i varslingssak

Abonnement
Konsulentselskapet som utarbeidde analysane for EBR reagerer på uttalane som kom fram i det ekstraordinære formannskapsmøtet 5. mars. 
Akrivfoto

Brann-konsulent reagerer på uttalar

Abonnement
Kommunedirektør i Etne kommune, Filippo Ballarin legg fram 2. tertialrapport for formannskapet.

Kommunetoppar ønskjer arbeidsro – vil ikkje svara på spørsmål

Abonnement
Kommunedirektør Filippo Ballarin (t.v.) og kommunalsjef Åsmund Andersen Sekse i formannskapet 5. mars.
Foto: Grethe Hopland Ravn

Etne-toppane tar sjølvkritikk i brannsaka

Abonnement
Finn Ulvund har sendt bekymringsvarsel til kommunen. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Har sendt bekymringsvarsel

Abonnement
Formannskapet i Etne fekk orientering frå kommunalsjef og kommunedirektør rundt EBR.
Foto: Grethe Hopland Ravn

Måtte svara for mykje

Abonnement
Finn Ulvund 
Foto: Grethe Hopland Ravn

— Nå må me fokusera på saka

Abonnement
Jostein Grindheim (t.v.), Rune Håheim og Vigleik Gutubø kan fortelja at verken dei, eller resten av mannskapet stiller seg bak lesarinnlegget til Ole Martin Grindheim. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Støttar ikkje innhaldet i kollegaen sitt lesarbrev

Abonnement
Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim har større tru på at Renevo etablerer seg på Fikse, enn at dei byggjer anlegget sitt på Tongane. 
FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

Kallar inn til ekstraordinært formannskapsmøte

Abonnement
Lesarbrev-forfattar Ole Martin Grindheim var innstsleiar frå Etne brann og redning då eit hus brann ned på Sande i november i 2023.
FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

«Dette er flaut»

Noregs fremste ekspert på habilitetsspørsmål gjer det klart at Kenneth Karlsen (Frp) sitt tilsettingsforhold i EBR ikkje gjer han inhabil i saka om brannberedskap i kommunen.
ARKIVFOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

Ekspert: — Karlsen er avgjort ikkje inhabil

Abonnement
Kenneth Karlsen ber ordføraren kalla inn til ekstraordinært formannskapsmøte etter at Grannar skreiv om situasjonen i Etne brann- og redning.

Ber om ekstraordinært formannskapsmøte

Abonnement
Vegard Winterthun (t.v.)er utrykningsleiar og Arve Ribesen er tillitsvalt i EBR, og dei er begge skuffa over at kommunen verken sett av pengar til kompetanseheving, utdanning, kurs, eller opplæring av brannmenn i 2024. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

— Ikkje nok pengar til forsvarleg drift

Abonnement