Dronning Sonja og kong Harald kjem til Vindafjord i mai. FOTO: JØRGEN GOMNÆS/DET KONGELEGE HOFF
Dronning Sonja og kong Harald kjem til Vindafjord i mai. FOTO: JØRGEN GOMNÆS/DET KONGELEGE HOFF

Gir pengar til kongebesøk